Privacyverklaring

In het kader van GDPR (General Data Protection Regulation) kan je in deze privacyverklaring nagaan welke persoonsgegevens KopenMetKorting verzamelt, hoe deze data gebruikt wordt en hoe we deze beveiligen.

Uw privacy is heilig. Kopenmetkorting hecht daarom veel belang aan de bescherming van de persoonlijke gegevens van bezoekers aan deze website. Er wordt zorgvuldig met persoonlijke gegevens omgegaan en ik geef deze niet aan derden door. Hierbij houdt Kopenmetkorting.be zich aan de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens.

1. Vastleggen, verwerken en verspreiden van gegevens

In het kader van de dienstverlening kunnen zowel persoonsgebonden als algemene gegevens gevraagd en vastgelegd worden. Kopenmetkorting.be gebruikt deze gegevens in het kader een optimale dienstverlening te kunnen leveren en interne bedrijfsvoering. Uw persoonsgegevens zullen nooit aan derden doorgegeven worden, behoudens indien dit bij wet is vereist of door de justitiële autoriteiten wordt verlangd.

Persoonsgebonden gegevens
Van bezoekers die zich inschrijven op de nieuwsbrief van Kopenmetkorting.be, worden persoonlijke gegevens, zoals bijvoorbeeld naam, geslacht en e-mailadres bijgehouden. Bezoekers die op deze website een blog willen bijhouden, dienen zich eveneens te registreren om toegang te krijgen tot deze dienst. Bij de persoonsgegevens die u hier gevraagd worden, gaat het steeds enkel om contactgegevens en/of opgegeven interesses.

Algemene gegevens
Op de website worden bezoekgegevens bijgehouden via de Google Analytics tool. Deze gegevens van niet-persoonlijke aard, zoals browser type, IP adres, bekeken pagina's, gemiddelde bezoekersduur, etc, zijn niet te herleiden tot persoonsgegevens en worden niet beschikbaar gesteld of verkocht aan derden.

Het bijhouden van deze bezoekersgegevens geeft ons de mogelijkheid om de inrichting van de website te optimaliseren naar gelang het bezoekersgedrag en kan worden gebruikt voor interne marketingdoeleinden.

IP adressen
In geval van klachten over vermeend onwettelijk gedrag, kan het IP adres worden doorgegeven aan de bevoegde gerechtelijke instanties.

Afmelden en/of wijzigingen/verwijderen van gegevens
Bezoekers die een account op deze website aangemaakt hebben of zich voor de nieuwsbrief hebben ingeschreven, kunnen hun account en/of inschrijving steeds verwijderen. Mocht u daar niet in slagen, kan u dit steeds melden via het algemene contactformulier voor ondersteuning hierbij. U kan ook op elk moment schriftelijk inzage aanvragen om de persoonsgegevens die door kleding-en-accessoires over u bijgehouden worden, kostenloos te bekijken, updaten of te laten verwijderen.

2. Links naar andere websites

Deze website staat vol met links naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, heeft Kopenmetkorting.be geen zeggenschap noch verantwoordelijkheid over het privacy beleid van de sites waarnaar gelinkt en/of doorverwezen wordt. Lees hiervoor de privacy statement, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

3. Nieuwsbrieven

In overeenstemming met de Telecommunicatiewet gebruikt Kopenmetkorting.be het e-mailadres, dat zij ontvangt in het kader van het sluiten van een overeenkomst, om u van informatie te voorzien over online winkelen en promo's van deelnemende winkels. Ook E-mailadressen die op deze website achtergelaten worden, worden niet aan derden doorgegeven. Wanneer u zich inschrijft voor de nieuwsbrief, gaat u akkoord met onze privacyregels. Abonnees die niet akkoord gaan, kunnen zich uitschrijven van deze service.

4. Wijzigingen aan deze statement

Kopenmetkorting.be behoudt zich het recht voor deze privacy statement te wijzigen indien dit zou nodig blijken. Alle wijzigingen worden zo snel mogelijk geplaatst en zijn van kracht vanaf het moment van publicatie op deze pagina.