Toenemend zakelijk gebruik van social networking

Het wordt steeds moeilijker de consument te bereiken (lees: zijn aandacht te krijgen). Dit heeft ertoe geleid dat bedrijven steeds meer beroep doen op sociale netwerken van de consumenten van wie ze de aandacht wel gekregen hebben. De veronderstelling is dat wanneer iemand een commerciële boodschap ontvangt van een vriend of kennis, die boodschap veelal geloofwaardiger zal overkomen, dan wanneer dezelfde boodschap rechtstreeks van de oorspronkelijke afzender (de organisatie) zou komen. Veel gebruikte technieken hierbij zijn online-video's of webapplicaties die kunnen doorgestuurd worden naar vrienden .

Een voorwaarde om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen een boodschap effectief delen, is het inkleden van de boodschap in een spel, verhaal, belevenis of andere grappige of erotische toestanden.

Het verspreiden van communicatie door gebruik te maken van social media, is een vorm van Viral Marketing.

De voordelen van een virale actie zijn uiteenlopend: een fluistercampagne kan in een korte periode én tegen lage kost een enorm publiek bereiken. Het bereik en de impact van een virale actie hangen vooral af van de waarde die de ontvanger eraan hecht. Hoe waardevoller de boodschap of beloning, hoe groter de kans dat de doelgroep de boodschap vrijwillig zal delen en verspreiden. Deze motivatie wordt gecreëerd door de boodschap een humoristisch of erotisch tintje te geven, nieuws- of ontspanningswaarde erin te verwerken, wedstrijden eraan te koppelen, kortingbonnen te gebruiken of er een schokeffect in te verwerken.

Belangrijk is ook dat de nadruk bij de virale actie niet ligt op het voeren van reclame, want dan zal de bereidwilligheid van de klant om de boodschap door te vertellen veel hoger liggen.

Marketeers kunnen hun budget beter besteden aan het creëren van een positieve buzz dan aan traditionele reclame. Het identificeren en bereiken van opinion leaders, trendsetters en merkambassadeurs leidt tot betere resultaten in termen van het genereren van enthousiasme en betrokkenheid. Deze beïnvloeding van de publieke opinie via virale acties vormen een van de taken van PR.

Voorbeelden zijn send-to friend buttons, social media share buttons, viral video, mail, sms,…

categorie: