Open branding in opkomst

Het begrip ‘open branding' betekent open merkbeleid. Een organisatie met een open merkenbeleid betrekt de consument bij merkbeslissingen. De doelstelling is, om bij merkbeslissingen, te komen tot een resultaat in overeenstemming met de consument.

Open branding wint aan belang doordat de klant van vandaag mondiger geworden is en graag inspraak heeft. Hoe meer inspraak een klant krijgt, hoe meer hij zich betrokken zal voelen. Dit komt de relatie en merkloyaliteit ten goede. Merkontwikkeling zal steeds minder en minder het exclusieve domein van de merkeigenaar zijn. Op de internetsite van het online tijdschrift ‘Marketing Online', is te lezen dat 29% van de respondenten die deelnamen aan een onderzoek over belangrijke ontwikkelingen, dit een belangrijke trend vindt.

Een sterk merk is een uiterst waardevol bezit voor een organisatie. Het is ook een voorwaarde om te overleven en daarom moet het continu gevoed worden door innovaties die tot stand komen dankzij de mate waarmee consumenten hun wensen en behoeften kenbaar kunnen maken. De onderzoekers zien zowel in de business-to-business als in de business-to-consumer markt een trend naar meer branding met een focus op de eindgebruiker.

categorie: