Meer beleveniscommunicatie en virale marketing

De trend waarbij steeds meer en meer bedrijven belevenissen of andere vormen van virale marketingcommunicatie organiseren, komt vooral doordat virale acties gebruik maken van de kracht van momd-op-mond reclame (WOM) en op die manier kunnen zorgen voor gratis publiciteit. Praten over merken en organisaties doet iedereen. Een organisatie kan er maar beter voor zorgen dat dit zich op een positieve manier voltrekt .

Dit wordt bereikt via een optimale product seeding bij peer groups , om zo te komen tot een gedeelde merkervaring die aanzet tot het verspreiden van positieve publiciteit.

Mensen willen met merken waarvan ze regelmatige afnemers zijn, een band opbouwen en ervaren dat ze actief betrokken worden. Hierin kan beleveniscommunicatie helpen. Een gedeelde belevenis kan een bedrijf helpen aan meer merktrouwe gebruikers die hun positieve merkervaring delen in hun kennissenkring. Virale marketingcampagnes richten zich hoofdzakelijk naar merkambassadeurs om zo een tijdelijke boost van het merk in de juiste kringen te doen ontstaan.

categorie: