Marketing activiteiten uitbesteden?

Steeds meer bedrijven besteden marketingactiviteiten uit
Er is een significante groei in het aantal bedrijven dat specifieke marketingactiviteiten uitbesteedt aan externe gespecialiseerde marketingbureaus. Dit blijkt uit de resultaten van het onderzoek dat The House of Marketing heeft bekend gemaakt.

Er zijn drie essentiële conclusies die uit dit onderzoek naar voor komen:

Eerste conclusie: bepaalde activiteiten worden beduidend meer uitbesteed dan andere.De meest uitbestede activiteiten zijn;- marketingstrategie en marketingplan: het ontwikkelen van een marketingstrategie samen met een consulent; - projectmanagement: het uitbesteden van specifieke projecten aan een derde partij omwille van een gebrek aan tijd en/of expertise. Marktonderzoek is het type activiteit dat het meest wordt uitbesteed.

Tweede conclusie: grote bedrijven nemen het voortouw.Grote bedrijven met meer dan duizend medewerkers doen meer beroep op externe adviseurs in marketing. Kleinere bedrijven doen dit veel minder.

Derde conclusie: aanvullende expertise en snellere respons zijn de voornaamste motieven.Een specifieke activiteit vereist een gespecialiseerde professional. Deze expertise is vaak niet in het bedrijf zelf aanwezig en wordt dus extern gezocht. Het aantrekken van externe specialisten in marketing stelt bedrijven ook in staat om sneller resultaten te boeken.

Waarom uitbesteding van marketingactiviteiten?

De beslissing om marketingactiviteiten uit te besteden, heeft met verschillende factoren te maken.

budget
markt
overbeslasting personeel
iemand extra voor aannemen of taak aan bestaadn personeel bijgeven?

Zo zijn vele marketingafdelingen in de afgelopen jaren gekrompen als gevolg van dalende budgetten. Maar de concurrentie staat niet stil en bedrijven moeten kort op de bal spelen. Marketing speelt hierin een belangrijke rol. Beroep doen op externe specialisten stelt bedrijven in staat toch snel op de markt te reageren zonder hun organisatie te overbelasten”.

categorie: