GIS Deskundige bij VMM

Morgen, 02 juli 2012 kan ik bij de Vlaamse Milieumaatschappij aan de slag als GIS-Deskundige voor de dienst Gegevensbeheer Saneringsinfrastructuur van de afdeling Ecologisch Toezicht, team Ontsluiting Rioleringsdatabank met standplaats Aalst.

GIS staat voor Geografische InformatieSystemen en mijn job zal zaken inhouden als bieden van ondersteuning bij het inzamelen, beheren en beschikbaar stellen van interne en externe GIS-data, zowel via rapporten als webservices binnen het team ontsluiting rioleringsdatabank. Een andere taak is om de bestaande GIS systemen te helpen ondersteunen, te evalueren en waar nodig te optimaliseren en verder uit te bouwen in samenspraak met de teamverantwoordelijken. Ook het geven van GIS opleidingen in het programma AWIS en QuantumGis behoren weldra tot mijn takenpakket.

De Vlaamse Milieumaatschappij is een overheidsagentschap dat schadelijke effecten bij watersystemen en de atmosfeer helpt voorkomen, beperken of ongedaan maken. De VMM rapporteert over de toestand van het leefmilieu en draagt bij tot de realisatie van de doelstellingen van het integraal waterbeleid.

De afdeling Ecologisch Toezicht staat in voor
• het ecologisch toezicht en het gegevensbeheer van de saneringsinfrastructuur;
• de uitbouw en het beheer van de saneringsinfrastructuur;
• het adviseren van de milieuvergunningsaanvragen afvalwaterlozingen, met inbegrip van het beheer van de milieugevaarlijke en diffuse stoffen.

De organisatiecultuur bij VMM wordt geïnspireerd door vijf waarden: klantgerichtheid, betrouwbaarheid, voortdurend verbeteren, samenwerken en milieusparend gedrag.

categorie: