Marketing

Open branding in opkomst

Het begrip ‘open branding' betekent open merkbeleid. Een organisatie met een open merkenbeleid betrekt de consument bij merkbeslissingen. De doelstelling is, om bij merkbeslissingen, te komen tot een resultaat in overeenstemming met de consument.

Toenemend zakelijk gebruik van social networking

Het wordt steeds moeilijker de consument te bereiken (lees: zijn aandacht te krijgen). Dit heeft ertoe geleid dat bedrijven steeds meer beroep doen op sociale netwerken van de consumenten van wie ze de aandacht wel gekregen hebben. Het verspreiden van communicatie door gebruik te maken van social media, is een vorm van Viral Marketing waarbij men tracht een positieve buzz te creëren..

Meer beleveniscommunicatie en virale marketing

De trend waarbij steeds meer en meer bedrijven belevenissen of andere vormen van virale marketingcommunicatie organiseren, komt vooral doordat virale acties gebruik maken van de kracht van momd-op-mond reclame (WOM) en op die manier kunnen zorgen voor gratis publiciteit. Praten over merken en organisaties doet iedereen.

Pagina's