Marketing

Traditionele media versus interactieve media

Hieronder een omschrijving van de verschillen en de overeenkomsten tussen traditionele massamedia enerzijds en interactieve media anderzijds.

Dankzij de niet stilstaande technologie nemen de mogelijkheden om contextuele informatie – wat doet de consument, waar en wanneer? – te combineren met gegevens over het specifieke individu de laatste jaren sterk toe. Dit verhoogt de interactiemogelijkheden tussen aanbieder en consument.

Open branding in opkomst

Het begrip ‘open branding' betekent open merkbeleid. Een organisatie met een open merkenbeleid betrekt de consument bij merkbeslissingen. De doelstelling is, om bij merkbeslissingen, te komen tot een resultaat in overeenstemming met de consument.

Toenemend zakelijk gebruik van social networking

Het wordt steeds moeilijker de consument te bereiken (lees: zijn aandacht te krijgen). Dit heeft ertoe geleid dat bedrijven steeds meer beroep doen op sociale netwerken van de consumenten van wie ze de aandacht wel gekregen hebben. Het verspreiden van communicatie door gebruik te maken van social media, is een vorm van Viral Marketing waarbij men tracht een positieve buzz te creëren..

Traffic building

Niet onbelangrijk wanneer je geld wilt verdienen met je website, zijn bezoekers! Want zonder bezoekers, betekent geen publiek die je boodschappen ontvangt en leest!

Pagina's